Täispööre. Ringi sektor.

4. Joonesta ring ning värvi sektorid, mille suurused on 40°, 20°, 120°, 95°. Kui suur on sektori värvimata nurk?
 

5. Ring on jaotatud kaheks sektoriks. Leia teise sektori nurk, kui üks sektori nurk on:
    1) 35°    2) 75°    3) 105°    4) 200°    5) 320°

6. Joonesta ring ja sektor, mille nurk on täispöördest.

7. Joonesta ring ja kaks sektorit, mille nurgad on 40%  ja  60 %  täispöördest.

8. Joonesta ring ja kolm sektorit, mille nurgad on üks neljandik, üks viiendik ja üks kuuendik täispöördest. Kui suur on   sektori ülejäänud nurk?

9. Ring on jaotatud kolmeks võrdseks sektoriks. Kui suur on iga sektori nurk? Jaota iga sektor veel järgmiselt: üks sektor neljaks võrdseks osaks, teine sektor kaheks osaks nii, et üks osa moodustab 40% sirgnurgast, ja kolmas sektor kaheks osaks nii, et üks oleks üks kolmandik ja teine osa kaks kolmandikku. Tee ülesande lahenduse kohta joonis. Mitu sektorit on sinu joonisel?

10. Koosta ise ülesanne, kus oleks vaja arvutada või joonistada sektori nurki.

11. Arvuta.

    1) 

    2)