Ülesandeid ringjoone pikkusega.

1. Mida tähistatakse tähega ?
    Kuidas arvutatakse ringjoone pikkust, kui on antud raadius? Diameeter?

2. Antud on ruut küljepikkusega 5 cm, ristkülik mõõtmetega 4,5 cm ja 7,5 cm     ja ringjoon diameetriga 6,5 cm. Leia kõikide kujundite ümbermõõdud ja   järjesta need väiksemast alates.

3. Joonesta ühe ja sama keskpunkti ümber ringid raadiusega 2,5 cm ja 5,5 cm.   Viiruta kahe ringi vahele jäänud osa. Kuis suur on selle osa laius? Mitme   sentimeetri võrra on väiksema ringi pikkus lühem suurema ringi pikkusest?  Mitu protsenti moodustab väiksema ringi pikkus suurema ringi pikkusest?

4.  Kahe ringjoone raadiused on 5 cm ja 19 cm. Arvuta sellise ringjoone raadius, mille pikkus võrdub antud ringjoonte pikkuste summaga.

5. Leia maakera ligikaudne ümbermõõt mööda ekvaatorit, kui maakera raadius on 6370 km.

6. Metallrõnga väline ümbermõõt on 36,14 cm , sisemine 23,6 cm. Leia rõnga paksus.

7. Mitu ruudukujulist plaati kulub vannitoaseina 8 m² suuruse pinna katmiseks,  kui plaadi külg on 10 cm?

8. Leia ristkülikukujulise  katseaia pindala aarides, kui katseaia  mõõtmed on 115 m ja 64 m.

9. Toa laius on 3,6 m. Leia toa pindala, kui selle laius moodustab 90 protsenti  pikkusest.

10. Arvuta.

    1) 

    2)