Palju tööd ühe tekstiga

Siin on ühe raamatu peaaegu täpne algus. Palun loe tekst läbi.

Vahtramäe Emiliks hüüti üht poissi, kes elas Vahtramäel. See oli väike metsik ning

jonnakas poisiklutt, kaugeltki mitte nii kuulekas nagu sina vahel oled. Tal olid

suured sinised silmad, veidi ümarik punapõskne nägu ning heledad lokkis juuksed.

Ta oli viis aastat vana, tugev nagu väike härjavärss ning ta elas Kassisalu talus.

Kirjuta palun, kes on teose autor (ees- ja perekonnanimi), mis maa kirjanik ta on ning mis on selle raamatu pealkiri. __________________________________________________________

Nüüd on tekst erinevalt märgistatud ja Sina palun täida tähelepanelikult ülesanded.

Vahtramäe Emiliks hüüti üht poissi, kes elas Vahtramäel. See oli väike metsik ning

jonnakas poisiklutt, kaugeltki mitte nii kuulekas nagu Sina vahel oled. Tal olid

suured sinised silmad, veidi ümarik punaskne nägu ning heledad lokkis juuksed.

Ta oli viis aastat vana, tugev nagu väike härjavärss ning ta elas Kassisalu talus.

1. Palun kirjuta tekst oma vihikusse ümber nii, et rasvaselt ja kaldu trükitud sõnad saaksid vastandtähenduse. Enne lugege teksti koos antonüümidega klassis ette.

Vahtraoru Emili___ks …

2. Palun kirjuta need kuus sõna, mis on joonega märgistatud, oma vihikusse üksteise alla ning märgi neis, kui on, täpse joonega mitmuse tunnus.

3. Palun lisa iga välja kirjutatud sõna järele küsimus, millele sõna vastab. Kasutades oma õppematerjali, märgi ka järele, mis sõnaliiki nad on.

4. Palun mõtle, kas neid kuut sõna saab käänata 14 käändes, pöörata 6 pöördes või

nad on muutumatud. Need on __________________________, sest neid saab _______________.

5. Palun kirjuta oma vihikusse A. Lindgreni tekstist välja sõnad

a) mis on neljasilbilised (2),

b) mida ei saa poolitada, s. t. ei saa viia ühelt realt teisele (17).

6. Palun poolita püstkriipsuga sõnu  Vahtramäel, aastat, poisiklutt, kaugeltki,

härjavärss, juuksed, punapõskne, Kassisalu metsik,ümarik.

7. Miks on sõnad Emil, Vahtramäe, Kassisalu suure algustähega ? Palun vasta hästi täpselt. Emil on suure algustähega, sest … . Palun kirjuta siia märksõnadega veel kaks juhtumit, mil on suur algustäht; suuliselt vasta pika lausega. 1)________________, 2)_______________.

8. Kirjuta palun sõnadest välja täishäälikud ehk __________________: oli - _____,

väike - __________, punapõskne - _______________ . Kokku on eesti keeles

täishäälikuid ehk ________________ (arv) _____ ja need on: _________________ .

Meil puuduvad praegu _________________ .