Ringi pindala.


  Et määrata ringi pindala, võiks joonestada ruudulisele paberile ringi pindala ja  seejärel loendada ringi sees asetsevad ruudud. Kuid selline meetod on ligikaudne, sest ringi piirjoonel tekib rida poolikuid ruute, mille suuruse üle on raske otsustada.
    On kindlaks tehtud, et iga ringi pindala on korda suurem sellise ruudu pindalast, mille külg on võrdne vastava ringi raadiusega.

See tähendab, et kui ringi raadius on r, on ruudu pindala S = r².

Ringi pindala on  S = 

Ringi pindala on võrdne arvu  ja raadiuse ruudu korrutisega.

Näide.
1) Leia ringi pindala, kui ringi raadius on 5 cm.

    S = r² = 3,14 · 5² = 3,14 · 25 = 78,5 cm²

2) Leia taskuarvutiga ringi pindala, kui ringi raadius on 9,5 cm.

    Paljudel arvutitel on "x²" sõrmis, mida saab kasutada ruudu arvutamisel.

    S = r² = · 9,5² = "" x 9,5 "x²" = 283,5 cm²

    Kontrolli seda arvutust oma arvutiga.

1. Arvuta ringi pindala, kui ringi raadius on 4 cm; 7,2 cm; 13 dm; 23,5 dm ja 0,8 m.

 

 

2. Arvuta ringi pindala, kui ringi diameeter on 10 cm; 21,6 cm; 56 cm; 0,56 dm; 23 m.

 

 

3. Joonesta vabalt kaks ringi. Mõõda vajalikud andmed ja arvuta ringi ümbermõõt ja pindala.