Ringi pindala.

4. Joonesta ühe ja sama keskpunkti ümber ringid raadiusega 2,5 cm  ja 5 cm. Arvuta joonestatud ringide pindalad. Mitu korda on üks pindala suurem kui teine?

5. Lillekasvatustalus otsustati kevadel rajada 4 ringikujulist lillepeenart, mille raadius on 4,5 m. Leia iga sellise peenra pindala ja kõigi nelja peenra pindala kokku.

 

 

6. Joonesta ristkülik mõõtmetega 4 cm ja 7 cm. Lühematele külgedele joonesta poolringid. Leia sellise kujundi ümbermõõt ja pindala.

7. Ruudu pindala on 36 cm². Ruudu sisse on joonestatud ring raadiusega 1,5 cm. Leia, mitu protsenti moodustab ringi pindala ruudu pindalast.

 

 

8. Leia veerandringi ümbermõõt ja pindala, kui ringi raadius on 22 cm.

 

 

9. Arvuta.

    

10. Traat, mille pikkus 56,4 m, lõigati kaheksaks osaks: üks osa pikkusega    m, kaks osa pikkusega 5,7 m, üks osa pikkusega m, aga ülejäänud neli osa kõik ühepikkused. Kui pikk oli iga neljast viimasest osast?