Palju tööd ühe tekstiga

9. Palun kirjuta sõnadest välja klusiilid ehk _____________________ . Poissi - ____,

tugev - _________, juuksed - ____________. Kokku on eesti keeles _____ (arv) klusiili

ehk _________________________: __________________. Missugune klusiil puudub

tervest Astrid Lindgreni tekstist?

10. Palun leia A. Lindgreni tekstist 2 sõna, mis annavad tagurpidi lugedes ka tavalise

eestikeelse sõna: _______________________________

11. Palun kirjuta A. Lindgreni tekstist välja kõik 10 sõna, mis algavad täishäälikuga:

___________________________________________________________

______________________________________________________________

12. Palun kirjuta A. Lindgreni tekstist välja 4 erinevat sõna, milles on kolmetäheline

kaashäälikuühend ehk _________________ühend: ____________________

_______________________________________________________________

13. Kirjuta palun peast vähemalt 7 Eesti kohanime, mis algavad tähega V:

________________________________________________________

_________________________________________________________________

Õpetaja annab Sulle lisaks mõned kaheosalised kohanimed: ________________

____________________________________________________________________

14. Palun kirjuta eestlaste eesnimesid, mis algavad tähega E:

tüdrukud:_________________________________________________________

poisid:____________________________________________________________

15. Missugused suurimad erinevused on inimese välimuses, liigutustes, jõus vms, kui võrrelda 5- ja 65-aastast?

Palun kirjuta oma vihikusse A. Lindgreni tekst nii, et meie Emil on juba 65-aastane. Mõtle kaua ja hoolega, enne kui hakkad kirjutama, sest kõige parem on jätta sõnade arv lauses pea samaks (loomulikult asendad sõnu!) ning laused peavad jutustama ikka iseloomust ja välimusest, nagu on kirjanikul.

Palun kuulake kaaslaste tekste ning otsustage, kellel seekord õnnestus kõige paremini.