Ülesandeid ringjoone pikkuse ja ringi pindalaga.

1. Kuidas leiad ringjoone pikkuse ringi raadiuse ja diameetri kaudu?
Sõnasta ringi pindala leidmise reegel.

 

 

2. Leia ringjoone pikkus ja ringi pindala, kui ringi raadius on 45 dm, 76,5 m,
165 cm, 0,42 km.

 

 

3. Ringi diameeter on: 57,8 m, 120 m, 1003 cm ja 0,048 km. Arvuta ringjoone
pikkus ja ringi pindala.

 

 

4. Kaks naabrimeest otsustasid kaevata ringikujulised veesilmad. Ühel naabril
oli
veesilma raadiuseks 0,8 m ja teisel 75 cm. Mitme ruutmeetri võrra oli ühe
naabri
veesilm väiksem kui teisel?

 

 

5. Joonesta ruut küljepikkusega 4 cm ja selle igale küljele poolring. Leia
sellise kujundi
ümbermõõt ja pindala.

 

 

 

6. Lapsed tegid emale sünnipäevaks tordi, mille läbimõõt oli 30 cm. Nad
tahtsid tordile
alla panna ringikujulist paberit, mis oleks  laiuselt 3 cm suurem
kui tort. Leia selle
paberi pindala.