Mida olen õppinud?

1. Täida lüngad.

Ringjooneks nimetatakse ............................................................................
................................................ . Ringjoone mistahes kaks punkti jaotavad ringjoone ...................................... . Diameeter on võrdne ......................  raadiusega.
Ringi moodustavad ..................................................................................... .
Täispööre on ............... . Ringjoone pikkus on ............................................ ............................................. . Ringi pindala võrdub ...................................
........................................................................ .
Joonesta ring ja sellesse ringi sektor.

 
 
 
 
 

2. Leia
 
    15 %  täispöördest
     sirgnurgast
    25 % võrra suurem suurem nurk täisnurgast.
    75 % võrra väiksem nurk täispöördest

3. Joonesta ring raadiusega 3,5 cm.  ringist viiruta,  ringist värvi.
Mitmekraadine
nurk jäi valgeks?

4. Väiksema ringi pindala on 27 cm², mis moodustab suurema ringi pindalast 45 %. Leia suurema ringi pindala.

5. Õpilased valmistavad paberiribast ringikujulistest rõngastest ketti. Ühe rõnga läbimõõt on 5 cm. Kui palju läheb vaja paberribasid  20 sellise rõnga valmistamiseks?

6. Ringist raadiusega 16 cm lõigatakse välja ring raadiusega 10 cm. Leia tekkinud riba pindala.