Mida olen õppinud?

7. Arvuta.

    1) 

    2) 

8. Prussi mõõtmed tollides on . Leia prussi mõõtmed sentimeetrites, kui   1 toll = 2,54 cm.

9. Talu õunaaia pikkus on 340 m ja laius 220 m. Maamõõtja teeb talumaadest plaani mõõtkavaga 1 : 5000. Millised mõõtmed on õunaaial plaanil? Kui suur on aia pindala plaanil?

10. Plaanil olev ristkülik, mille pikkus 2,5 cm ja laius 1,5 cm, tähendab rukkipõldu. Leia selle põllu pindala hektarites, kui plaani mõõtkava on 1 : 50 000.

11. Kaarel pani panka 7500 krooni intressimääraga 8 % aastas.
    1) Kui suur on aastaintress, kuuintress, päevaintress?
    2) Kui suure summa sai Kaarel, kui ta hoidis raha pangas 1. märtsist kuni järgmise aasta 20. jaanuarini?
    3) Kui suure summa sai Kaarel poole aastaga?

12. Koosta avaldis ja arvuta: korruta arvude  summa samade arvude vahega ja lahuta tulemusest .

13. Arvuta.

    1) 0,3 % 40-st
    2) 25 % 32-st
    3) Mitu % on 6 12-st?
    4) Arv, millest 2% on 0,1
    5) 1 % 28-st
    6) 125 % 40-st.

14. Korter koosneb kahest toast, mille mõõtmed on  ja 4,8 m ning  ja 4,7 m. Arvuta tubade põranda kogupind.