KÄÄNDSÕNAD: AINSUS. MITMUS
Arv. Mitmuse tunnus. Ainult ainsuses või mitmuses
Kordamine

Harjutus 10

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus ja märgi, kui on, väga täpse joonega mitmuse tunnus.

A

jalad — mis? kiiret — missugust? teist — mitmendat?
tuuleta — __________ müüre — __________ teosed — __________
kassilt — __________ haput — __________ roosal — __________
põõsaste — __________ tuisune — __________ viiendas — __________
teede — __________ jalgu — __________ valgete — __________

B

kasvamine — ___________________ rohelistega — ___________________
ebaviisakat — ___________________ jooksmist — ___________________
kümnendas — ___________________ punasteni — ___________________
siniseile — ___________________ kolmandal — ___________________
kõrgeteks — ___________________ inimesed — ___________________
hüppamist — ___________________ piltidena — ___________________

C

kõrvadega — ___________________ tuhandeni — ___________________
kuuendail — ___________________ riidekapid — ___________________
rumalates — ___________________ lugemikusse — ___________________
karupoeg — ___________________ kohevaist — ___________________
tarkade — ____________________ hirmsate — ___________________
raiesmikust — ___________________ tillukese — ___________________
õnnelikele — ___________________ täpilist — ___________________
nööridena — ___________________ pehmetena — ___________________
maasikailt — ___________________ kohtumiselt — ___________________
arvutite — ___________________ kutsika — ___________________