Sektordiagramm.

1. Selgita veelkord sektordiagrammi joonestamise kõiki etappe.

2. 1999. a. I poolaastal ületas piiri sadamate ja lennujaamade kaudu 52%, Eesti-Vene piiril 32 % ja Eesti-Läti piiril 16 % piiriületajatest. Koosta sektordiagramm nende andmete kohta. Leia kõigepealt, millise osa 360°-st moodustavad antud osad  (52%  360°-st jne).

3. Perekonnaalbumis oli 48 pilti. 4 pilti oli perekonna lemmikust - koer Krässust, 12 pilti perekonna suurtest sõpradest - hobustest ja 24 pilti pere lastest ja 8 pilti ekskursioonist Palmsesse. Koosta sektordiagramm perepiltide jaotuvuse kohta.

4. 1.septembrist 1999. a saab üldharidust omandada 706 koolis. Nendest 92 on algkoolid, 78 lasteaed-algkoolid, 296 põhikoolid ja 240 gümnaasiumid.Joonesta sektordiagramm üldharidust andvate koolide kohata.

5. Joonisel olev sektordiagramm kujutab õpilaste elukohtade paiknevust.
 
Mõõda malliga sektorite nurgad ja arvuta õpilaste arvu protsentuaalne jaotus, kui koolis on 180 õpilast.

6. Lõika ajalehtedest või ajakirjadest välja kolm sektordiagrammi ja kleebi vihikusse.  Kirjuta diagrammi juurde, mida see kujutab.

7. Arvuta.

    1) 

    2)  
    3) 

8. Kaks rongi väljusid teineteisele vastu kahest linnast, millede vahemaa on 1 840 km. Esimene rong läbis , teine  kogu vahemaast. Kui suur vahemaa jäi rongidel sõita kuni kohtumiseni?

9. Hoone pikkus on 32 m, laius pool pikkusest, kõrgus  pikkusest. Kui suur on hoone ruumala?