KÄÄNDSÕNAD: AINSUS. MITMUS
Arv. Mitmuse tunnus. Ainult ainsuses või mitmuses
Kordamine

Harjutus 10
Palun kirjuta iga sõna järele küsimus ja märgi, kui on, väga täpse joonega mitmuse tunnus.

D

juurteni — ________________ peosokid — ________________
osavate — ________________ leplikele — ________________
mõtteis — ________________ kanapoeg — ________________
seitsmendail — ________________ lagendikust — ________________
tahvlite — ________________ märkmikusse — ________________
pihlakailt — ________________ ruudulist — ________________
tuhandeni — ________________ pisikese — ________________
koopaisse — ________________ hüppamisena — ________________
jõmpsika — ________________ õnnetuilt — ________________

E

liivale — ___________________ künklikud — ___________________
liivadele — ___________________ künklik — ___________________
kartul — ___________________ künklikkudes — ___________________
kartulid — ___________________ künklikes — ___________________
kartulite — ___________________ künklikke — ___________________
kartuliteks — ___________________ küngas — ___________________
kartuleiks — ___________________ künkad — ___________________

F

üks — ___________________ üheteistkümne — ___________________
ühesse — ___________________ kakssada — ___________________
ühtede — ___________________ seitsmendast — ___________________
kümned — ___________________ kahele — ___________________
kümme — ___________________ kahtedele — ___________________
mnete — ___________________ Tõnuga — ___________________
mneid — ___________________ Elvas — ___________________

Palun sõnasta F- osa kolme märgistatud sõna õigekirja põhireegel: ____________________

________________________________________________________________________

Miks on kaks sõna suure algustähega? Üks on _______________ ja teine ______________.