KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

 

Harjutus 2

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus ja kääne. Kasuta kindlasti käänamistabelit.

A

hirm - _____________________________________________
rajani - _____________________________________________
sarveta - _____________________________________________
allikat - _____________________________________________
üksikus - _____________________________________________
B
tarkust - _____________________________________________
tammena - _____________________________________________
tugeva - _____________________________________________
teed - _____________________________________________
taevani - _____________________________________________
talvine - _____________________________________________
talda - _____________________________________________
teater - _____________________________________________
taibukalt - _____________________________________________
taluks - _____________________________________________
tolmuses - _____________________________________________
tordita - _____________________________________________
töölise - _____________________________________________
tiirlev - _____________________________________________
tähtsat - _____________________________________________
tahvliga - _____________________________________________