Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Et käänamine tuleb väga hästi omandada (ilmselt vabariikliku tasemetöö üks osa), siis pole võõrsõnalistele terminitele siin tähelepanu pööratud.

Kohe alguses võiksid õpilased saada käänamise tabeli, mida nad võiksid pidevalt vaadata nii esimeste harjutuste tegemisel kui ka iseseisva õppimise ajal. Tabel võib olla näiteks selline:

Käänded Küsimused Ainsus Mitmus

Nimetav

Omastav

Osastav

Sisseütlev

Seesütlev

Seestütlev

Alaleütlev

Alalütlev

Alaltütlev

Saav

Rajav

Olev

Ilmaütlev

Kaasaütlev

kes? mis?

kelle? mille?

keda? mida?

kellesse?millesse?kuhu?

kelles? milles? kus?

kellest? millest? kust?

kellele? millele? kuhu?

kellel? millel? kus?

kellelt? millelt? kust?

kelleks? milleks?

kelleni? milleni?

kellena? millena?

kelleta? milleta?

kellega? millega?

meister,äri

meistri,äri

meistrit,äri

meistrisse

meistris

meistrist

meistrile

meistril

meistrilt

meistriks

meistrini

meistrina

meistrita

meistriga

meistrid, ärid

meistrite,äride

meistreid

meistritesse

meistrites

meistritest

meistritele

meistritel

meistritelt

meistriteks

meistriteni

meistritena

meistriteta

meistritega

Kindlasti peaks käänamistabel olema kleebitud tugevamale paberile ning igas eesti keele tunnis kaasas. Samas võib ka paljundada meie õpilehe tabelit esimeselt leheküljelt.

Käändsõnu on eesti keeles 4 liiki:

Nimisõnad

Omadussõnad

Arvsõnad

Asesõnad

Harjutus 1

A aknale – alaleütlev, valgest – seestütlev, autot – osastav, õunu – osastav, pikaks – saav, kümnega – kaasaütl, järv – nim, ilusasse – sisseütl, hirmsana – olev, koeraga – kaasaütl, viieni – rajav, jonnimist – os, väiksena – olev

B tarkus – nim, miljon – nim, peremehel – alalütl, Kaarel – nim, põdra – om, toredasse – sisseütl, jala – om, saarmas – nim, rõõmsameelsele – alaleütl, maasikatelt – alaltütl, meremeheks – saav, jõeni – rajav, hulljulgeks – saav, valguseta – ilmaütl, vette – sisseütl, tuld – os, vurriga – kaasaütl, lehehunnik – nim, mõtetega – kaasaütl, hüppe – om

Harjutus 2

A

merest -

poiss -

rebasel -

suurt -

seitse -

näoga -

kasuka -

võsasse -

millest? kust? seestütlev-

kes? nimetav

kellel? alalütl

missugust? os

mitu? nim

millega? kaasaütl

mille? om

millesse? kuhu? sisseütl

kukalt -

jutust -

tuhande -

hirm -

rajani -

sarveta -

allikat -

üksikus -

mida? os

millest? seestütl

mitme? om

mis? nim

milleni? rajav

milleta? ilmaütl

mida? os

missuguses?seesütl

 

B

tammena -

tarkust -

tugeva -

teed -

taevani -

talvine -

talda -

tähtsat -

millena? olev

mida? os

missuguse? om

mis? nim

milleni? rajav

missugune? nim

mida? os

missugust? os

teater -

taibukalt -

taluks -

tolmuses -

tordita -

töölise -

tiirlev -

tahvliga -

mis? nim

missuguselt? alaltütl

milleks? saav

missuguses? seesütl

milleta? ilmaütl

kelle? om

missugune? nim

millega? kaasaütl

C

saabast -

saarepuu -

sajasse -

salanõust -

seaduslik -

seebiga -

seieri -

segadust -

selgrooga -

semuna -

mida? os

mis? nim

mitmesse? sisseütl

millest? seestütl

missugune? nim

millega? kaasaütl

mille? om

mida? os

millega? kaasaütl

kellena? olev

seinas -

sepale -

sportlast -

sabaks -

saarlane -

sarvilist -

savini -

sedelil    -

seljast -

siduja -

milles? kus? seesütl

kellele? alaleütl

keda? os

milleks? saav

kes? nim

missugust? os

milleni? rajav

millel? alalütl

millest? kust? seestütl

kes? nim

D

udune -

uudisest -

uudsena -

uhkeks -

uinakust -

ujumist -

ukse -

umbkaudne -

uus -

uimega -

missugune? nim

millest? seestütl

missugusena? olev

missuguseks? saav

millest? seestütl

mida? os

mille? om

missugune? nim

missugune? nim

millega? kaasaütl

uisk -

ukerdaja -

ust -

ummikus -

umbrohu -

uneta -

unne -

uru -

ussini -

uuriva -

mis? nim

kes? nim

mida? os

milles? kus? seesütl

mille? om

milleta? ilmaütl

millesse? kuhu? sisseütl

mille? om

kelleni? rajav

missuguse? om

 

 

E Ühes osas ühesugune täht; tähestikus s, t, u

Õpikaart käänete kohta peaks nüüd kindlasti valmis olema.

Harjutus 7

A

haned - kes? m nimetav

metsas - milles? kus? a seesütl

vareste - kelle? m omastav

sinine - missugune? a nimetav

taskusse - millesse? kuhu? a sisseütl

tuulist - missugust? a os

juusteni - milleni? m rajav

Taavile - kellele? a alaleütl

kõrvade - mille? m omastav

aias - kus? a seesütl

B

rohtu - mida? a osastav

rohelise - missuguse? a omastav

kapist - millest? kust? a seestütl

laudade - mille? m omastav

kibe - missgune? a nim

tablette - mida? m os

kõrgel - missugusel? a alalütl

uksena - millena? a olev

terveks - missuguseks? a saav

Triinuga - kellega? a kaasaütl

C

keelt - mida? a os

rasked - missugused? m nim

hirm - mis? a nim

kuldse - missuguse? a om

merele - kuhu? a alaleütl

tillukest - missugust a os

julgena - missugusena? a olev

häälega - millega? a kaasaütl

taimede - mille? m om

hammaste - mille? m om

sarvist - millest? m seestütl

sarvest - millest? a seestütl

Harjutus 8

A

koortest - millest? m seestütl

tillukest - missugust? a os

minuga - kellega? a kaasaütl

laiana - missugusena? a olev

temani - kelleni? a rajav

jutud - mis? m nim

elevante - keda? m os

apelsine - mida? m os

sõbrad - kes? m nim

lennukeis - kus? m seesütl

firmad - mis? m nim

rahaliste - missuguste? m om

kuulekad - missugused? m nim

õpilastega - kellega? m kaasaütl

B

jalgadega - millega? m kaasaütl

kolmele - mitmele? a alaleütl

loomad - kes? m nim

muret - mida? a os

meist - kellest? m seestütl

lõplikku - missugust? a os

põõsaste - mille? m om

kolmesse - mitmesse? a sisseütl

Kaiest - kellest? a seestütl

lõhkumist - mida? a os

tugevateks - missugusteks? m saav

kaaslased - kes? m nim

sind - keda? a os

igaühele - kellele? a alaleütl

karjumine - mis? a nim

jämedais - missuguseis? m seesütl

vanaisa - kes? kelle? keda? a …

triibulised - missugused? m nim

Paideni - milleni? a rajav

lastel - kellel? m alalütl

Harjutus 13

A

säde|t -  mida? a os

arsti|ks -  kelleks? a saav

käe|ga -  millega? a kaasaütl

ema|le -  kellele? a alaleütl

akna|sse -  millesse? kuhu? a sisseütl

vaadi -  mille? a m

paju|le -  millele? kuhu? a alaleütl

auto|ni -  milleni? a rajav

lapse|na -  kellena? a olev

kevad -  mis? a nim

rõõmu|ga -  millega? a kaasaütl

soojuse -  mille? a om

kartulid -  mis? m nim

ketaste|ga -  millega? m kaasaütl

lindude|s -  kelles? m seesütl

patju -  mida? m os

B

une|st - millest? a seestütl

kraavi|s-milles? kus? a seesütl

hobusei|l - kellel? m alalütl

talve|le - millele? a alaleütl

platsi|lt-millelt? kust? a alaltütl

tänavai|ks - milleks? m saav

lauljai|lt - kellelt? m alaltütl

laulude|ni - milleni? m rajav

autode - mille? m om

saadiku - kelle? a om

mõtted - mis? m nim

tütar - kes? a nim

oru|ni - milleni? a rajav

varemete - mille? m om

poega - keda?/millega? a os/kaasa

mängud - mis? m nim

nimi - mis? a nim

kooli|s - kus? a seesütl

lapse - kelle? a om

suve|ks - milleks? a saav

okste|lt - millelt? m alaltütl

kuuse - mille? a om

maa|lt - millelt? kust? a alaltütl

õhu|ta - milleta? a ilmaütl

C

laua|ni - milleni? a rajav

sõprade|ga - kellega? m kaasaütl

voodi|lt - millelt? a alaltütl

värske|lt - missugustelt? a alaltütl

kõrgete - missguste? m om

vette - millesse? kuhu? a sisseütl

tundide|ni - milleni? m rajav

ootajad - kes? m nim

tarkus - mis? a nim

minu|s - kelles? a seesütl

õed - kes? m nim

kaevu|st-millest? kust? a seestütl

koera|na - kellena? a olev

pliidi|st - millest? a seestütl

õpilane - kes? a nim

julgete - missuguste? m om

arga - missugust? a os

tulle-millesse? kuhu? a sisseütl

õpikute|ks - milleks? m saav

töötajai|l - kellel? m alalütl

vend - kes? a nim

mei|s - kelles? m seesütl

sõber - kes? a nim

väsimus - mis? a nim

D

juure - mille? a om

juurte|ni - milleni? m rajav

ilma|ga - millega? a kaasaütl

kehv - missugune? a nim

lugu - mis? a nim/ mida? a os

matkade|lt - millelt? kust? m alaltütl

nõud - mis? m nim/mida? a os

seente - mille? m om

leibade|st - millest? m seestütl

Karl - kes? a nim

soola|st-millest? a seestütl /missugust? a os

igaüks - kes? a nim

seiklus|t - mida? a os

koopai|sse - millesse? m sisseütl

lõkkei|s - milles? m seesütl

öiste - missuguste? m om

telkide - mille? m om

tema|l - kellel? a alalütl

nuku - mille? a om

saabas|t - mida? a os

tütre|ga - kellega? a kaasaütl

päikese - mille? a om

loomad - kes? m nim

juhi|le - kellele? a alalütl

Etteütlus

Kui kätte on jõudnud sügis, siis muutub palju inimeste elus. Lapsed tulevad kooli õppima ning loodavad saada häid hindeid. On rohkesti tegemist samuti aias ja põldudel, sest tuleb lõpetada kõik vaajlikud tööd. Nii varub peaaegu iga eestlane endale talveks kartulit, kapsast, porgandit ja sibulat. Ema tegi moosi, salateid ja mahlu ning meie aitasime teda. Lõpuks tõime tuppa kõrvitsad ning korjasime viimased õunad. Kui aed oli riisutud ning praht põletatud, oli korras ümbrust mõnus vaadata.

Ka läheb sügisel õhtul varem pimedaks ning juba kuue ajal oleme tavaliselt toas. Siis jõuab veel järgmiseks päevaks õppida, mõnd filmi vaadata või uut raamatutu lugeda.

Iga tarkus tuleb õppides.

(103 sõna)

Sügisel ilmunud normide järgi peaks 6. klassi etteütluses olema 80 — 100 sõna.

Harjutus 14

A

otsuste - mille? m om

minu|le - kellele? a alaleütl

ilusate - missuguste? m om

naise|ks - kelleks? a saav

pilvede|st - millest? m seestütl

mehe - kelle? a om

jutu|le - millele? a alaleütl

tuhvlei|s - milles? m seesütl

pea - mis?/mille? a nim/om

õunu - mida? m os

sõna|ni - milleni? a rajav

rööbaste|st - millest? m seestütl

väleda|t - missugust? a os

õppijai|s - kelles? m seesütl

inimese|l - kellel? a alalütl

käände|s - milles? a seesütl

sajandei|l - millal? m alalütl

aukude - mille? m om

augu - mille a om?

juuste|ga - millega? m kaasaütl

põrandai|lt - millelt? m alaltütl

kandiline - missugune? a nim

oimukoht - mis? a nim

sündmused - mis? m nim

suhkru|t - mida? a os

pähklid - mis? m nim

koerte - kelle? m om

riikide|s - kus? m seesütl

B

lae|s - kus? a seesütl

uba - mis? a nim

toa - mille? a om

loa|l - millel? a alalütl

tera - mis?/mille?/mida?

Kai - kes?/kelle?

au - mis?/mille?

koi - kes?/kelle?

oa - mille? a om

Mai - kes?/kelle?

mai - mis?/mille?

poe|s - kus? a seesütl

meri - mis? a nim

tul|d - mida? a os

tall - kes?/mis? a nim

väle - missugune? a nim

ta|l - kellel? a alalütl

Ain - kes? a nim

 

Harjutus 15

Nimetav

Omastav

Osastav

Sisseütlev

Seesütlev

Seestütlev

Alaleütlev

Alalütlev

Alaltütlev

Saav

Rajav

Olev

Ilmaütlev

Kaasaütlev

kes?

kelle?

keda?

kellesse?

kelles?

kellest?

kellele?

kellel?

kellelt?

kelleks?

kelleni?

kellena?

kelleta?

kellega?

mis?

mille?

mida?

millesse? kuhu?

milles? kus?

millest?kust?

millele?kuhu?

millel? kus?

millelt? kust?

milleks?

milleni?

millena?

milleta?

millega?

kala

kala

kala

kala|sse

k a l a| s

kala|st

kala|le

kala|l

kala|lt

kala|ks

kala|ni

kala|na

kala|ta

kala|ga

tool

tooli

tooli

tooli|sse/tooli

t o o l i |s

tooli|st

tooli|le

tooli|l

tooli|lt

tooli|ks

tooli|ni

tooli|na

tooli|ta

tooli|ga