Ratsionaalarvud

IX. Temperatuuri graafik.

1. Joonisel on kujutatud temperatuuri graafik.

Milline oli temperatuur

a) kell 2?  ..................... 
b) kell 8?  ..................... 
c) kell 10?  ................... 
d) kell 14?  ................... 
e) kell 18?  ................... 
f) kell 24? ..................... 
g) kell 1?  .....................
h) kell 5?  .....................
i) kell 7?  .....................
j) kell 11?  .....................
k) kell 15?  .....................
l) kell 21?  .....................

Millal oli õhutemperatuur kõrgeim? ............................................................

Milline oli kõrgeim temperatuur?  ....................................

Millal oli õhutemperatuur madalaim? .........................................................

Milline oli madalaim temperatuur?  ....................................

Millal oli õhutemperatuur

a) 0 °C?  .....................
b) -2 °C?  .....................
c) -5  °C?  ...................
d) +3 °C?  ...................
e) +1 °C?  ...................
f) +2 °C? .....................

Millal ning kui pika perioodi jooksul oli temperatuur üle nulli?

.................................................................................................................

Millal ning kui pika perioodi jooksul oli temperatuur alla nulli?

..................................................................................................................