Ratsionaalarvud

IX. Temperatuuri graafik.

1. Mida kujutatakse temperatuuri graafiku abstsissteljel?  .......................................

2. Mida kujutatakse temperatuuri graafiku ordinaatteljel?  .......................................

3. Joonisel on linnade A ja B temperatuuri graafikud.

Millal oli temperatuur linnas A kõrgem kui linnas B?

..............................................................................................................

Millal oli temperatuur linnas A madalam kui linnas B?

...............................................................................................................

Millal oli temperatuur linnas B kõrgem kui 0 ºC? .............................

Millal oli temperatuur linnas A kõrgem kui 0 ºC? .............................

Millal olid temperatuurid linnades A ja B võrdsed?  .........................

Kui kõrge oli temperatuur linnas A

a) kell 4?  ..................... 
b) kell 8?  ..................... 
c) kell 10?  ................... 
d) kell 15?  ................... 
e) kell 18?  ................... 
f) kell 24? ..................... 

Kui kõrge oli temperatuur linnas B

a) kell 1?  ..................... 
b) kell 6?  ..................... 
c) kell 12?  ................... 
d) kell 16?  ................... 
e) kell 22?  ................... 
f) kell 24? ..................... 

Milline oli temperatuur linnas B, kui linnas A mõõdeti 0 ºC? ........................

Kummas linnas oli ööpäeva keskmine temperatuur kõrgem?  .....................