7. klass 1. teema

SÕNALIIGID, SÕNAVORM, HÄÄLIKU PIKKUS ja ASTMEVAHELDUS

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk ja Kai Taba

Teemad

Teemalehed

1. Sõnaliikide kordamine 1. leht 2. leht
2. Sõnaliikide kordamine 1. leht 2. leht
3. Sõnavormid: tüvi, tunnus, lõpp 1. leht 2. leht
4. Sõnavormid: tüvi, tunnus, lõpp 1. leht 2. leht
5. Ainsus ja mitmus 1. leht 2. leht
6. i-mitmus 1. leht 2. leht
7. i-mitmus 1. leht 2. leht
8. Välde 1. leht 2. leht
9. Välde 1. leht 2. leht
10. Välde 1. leht 2. leht
11. Astmevaheldus: laadi- ja vältevaheldus 1. leht 2. leht
12. Tugev ja nõrk aste käändsõnades 1. leht 2. leht
13. Tugev ja nõrk aste pöördsõnades 1. leht 2. leht
14. Häälikute pikkuse märkimine kirjas 1. leht 2. leht
15. Häälikute pikkuse märkimine kirjas 1. leht 2. leht
16. Häälikute pikkuse märkimine kirjas 1. leht 2. leht

Lisamaterjal: Kirjandus  Emakeel