7. klass 2. teema

KÄÄNAMINE JA NIMISÕNA

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk ja Leonoore Meerja

Teemad

Teemalehed

1. Käändsõna 1. leht 2. leht
2. Käänded 1. leht 2. leht
3. Käänded 1. leht 2. leht
4. Käänded 1. leht 2. leht
5. ÕSi kasutamine käänamisel 1. leht 2. leht
6. Nimisõna 1. leht 2. leht
7. Nimisõna 1. leht 2. leht
8. Nimisõnade moodustamine: sünonüümid 1. leht 2. leht
9. Nimisõnade moodustamine: antonüümid 1. leht 2. leht
10. Nimisõnade moodustamine: homonüümid 1. leht 2. leht
11. Nimisõnade moodustamine: võõrsõnad 1. leht 2. leht
12. Võõrsõnade ortograafia 1. leht 2. leht
13. Võõrsõnade ortograafia 1. leht 2. leht
14. Liitsõna 1. leht 2. leht
15. Nimisõna tuletised 1. leht 2. leht
16. Nimisõna tuletised 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:

Kirjandus
Emakeel