7. klass 3. teema

NIMISÕNA, OMADUSSÕNA

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk

Teemad

Teemalehed

1. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
2. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
3. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
4. Omadussõna 1. leht 2. leht
5. Võrdlusastmed 1. leht 2. leht
6. Võrdlusastmed 1. leht 2. leht
7. Võrdlusastmed 1. leht 2. leht
8. Omadussõnade moodustamine: sünonüümid 1. leht 2. leht
9. Omadussõnade moodustamine: antonüümid, homonüümid 1. leht 2. leht
10. Omadussõna tuletised 1. leht 2. leht
11. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
12. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel