7. klass 4. teema

ARVSÕNA, ASESÕNA JA KÄÄNDSÕNA KORDAMINE

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk ja Kai Taba

Teemad

Teemalehed

1. Arvsõna: põhiarvsõna, järgarvsõna, murdarvsõna 1. leht 2. leht
2. Arvsõna: põhiarvsõna, järgarvsõna, murdarvsõna 1. leht 2. leht
3. Arvsõnade ortograafia 1. leht 2. leht
4. Arvsõnade ortograafia 1. leht 2. leht
5. Arvsõna käänamine 1. leht 2. leht
6. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
7. Asesõna 1. leht 2. leht
8. Asesõna käänamine 1. leht 2. leht
9. Asesõna käänamine 1. leht 2. leht
10. Käändsõna kordamine 1. leht 2. leht
11. Käändsõna kordamine 1. leht 2. leht
12. Käändsõna õigekirja kordamine 1. leht 2. leht
13. Käändsõna õigekirja kordamine 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel