7. klass 6. teema

TEGUSÕNA

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Kai Taba

Teemad

Teemalehed

1. Tegusõna käändelised vormid: infinitiiv ja partsitsiip 1. leht 2. leht
2. Infinitiivide ortograafia 1. leht 2. leht
3. Teonimi 1. leht 2. leht
4. Tegijanimi 1. leht 2. leht
5. i ja j-i õigekiri 1. leht 2. leht
6. Tüvemuutused verbides 1. leht 2. leht
7. Tüvemuutused verbides 1. leht 2. leht
8. Tüvemuutused verbides 1. leht 2. leht
9. Tüvemuutused verbides 1. leht 2. leht
10. Astmevaheldus pöördsõnades 1. leht 2. leht
11. Astmevaheldus pöördsõnades 1. leht 2. leht
12. Astmevaheldus pöördsõnades 1. leht 2. leht
13. Astmevaheldus pöördsõnades 1. leht 2. leht
14. Võõrpöördsõna 1. leht 2. leht
15. Võõrpöördsõna 1. leht 2. leht
16. Võõrpöördsõna 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel