7. klass 7. teema

TEGUSÕNA

PROTOKOLL

Emakeel: Katre Kutti
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Kai Taba

Teemad

Teemalehed

1. Liit- ja ühendverbid 1. leht 2. leht
2. Liit- ja ühendverbid 1. leht 2. leht
3. Liit- ja ühendverbid 1. leht 2. leht
4. Pöördsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
5. Pöördsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
6. Pöördsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
7. Pöördsõna tuletusliited 1. leht 2. leht
8. Pöördsõna tuletusliited 1. leht 2. leht
9. Pöördsõna tuletusliited 1. leht 2. leht
10. Pöördsõna kordamine 1. leht 2. leht
11. Pöördsõna kordamine 1. leht 2. leht
12. Pöördsõna kordamine 1. leht 2. leht
13. Pöördsõna kordamine 1. leht 2. leht
14. Protokoll 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel