7. klass 8. teema

MUUTUMATUD SÕNAD

Emakeel: Katre Kutti
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk ja Leonoore Meerja

Teemad

Teemalehed

1. Määrsõna 1. leht 2. leht
2. Määrsõna 1. leht 2. leht
3. Määrsõna 1. leht 2. leht
4. Määrsõna 1. leht 2. leht
5. Kaassõna 1. leht 2. leht
6. Sidesõna 1. leht 2. leht
7. Koma kasutamine sidesõna puhul 1. leht 2. leht
8. Koma kasutamine sidesõna puhul 1. leht 2. leht
9. Koma kasutamine sidesõna puhul 1. leht 2. leht
10. Hüüdsõna 1. leht 2. leht
11. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
12. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
13. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht
14. Muutumatute sõnade kordamine 1. leht 2. leht
15. Muutumatute sõnade kordamine 1. leht 2. leht
16. Muutumatute sõnade kordamine 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:

Kirjandus
Emakeel