7. klass 9. teema

SÕNALIIKIDE KORDAMINE
KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMISE KORDAMINE
TEKSTIÕPETUS

Emakeel. Katre Kutti
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Maie Sokk

Teemad

Teemalehed

1. Sõnaliikide kordamine 1. leht 2. leht
2. Sõnaliikide kordamine 1. leht 2. leht
3. Sõnaliikide kordamine 1. leht 2. leht
4. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht
5. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht
6. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht
7. Kirjandi ülesehitus. Kava 1. leht 2. leht
8. Kirjandi ülesehitus. Kava 1. leht 2. leht
9. Jutustav kirjand 1. leht 2. leht
10. Kirjeldav kirjand 1. leht 2. leht
11. Arutlev kirjand 1. leht 2. leht
12. Kirjandi stiili kujundamine 1. leht 2. leht
13. Kirjandi stiili kujundamine 1. leht 2. leht
14. Kirjandi stiili kujundamine 1. leht 2. leht
15. Avaldus. Seletus 1. leht 2. leht
16. Volitus. Referaat 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel