7. klass, 6. tsükkel

Selgroogsed loomad

Pille Kattel, Terje Tuisk, Janika Ruusmaa,

Retsenseerinud Georg Aher, Mati Martin

Pildid: Mart Jüssi, Val Rajasaar, Arttoday, õpikud

...Väljasurnud maismaaselgroogsed

Teemalehed

1. Sissejuhatus 1. leht .... .... .... ........ ....
2. Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus 1. leht 2. leht ........ .... .... ....
3. Kalad: ehitus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht ........ ....
4. Kalad: sigimine 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
5. Kalad: mitmekesisus 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
6. Kalad: kohastumused eluks vees 1. leht 2. leht .... .... .... ....
7. Kahepaiksed: ehitus 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
8. Kahepaiksed: sigimine 1. leht 2. leht .... .... .... ....
9. Kahepaiksed: mitmekesisus 1. leht .... .... .... .... ....
10. Kahepaiksed: kohastumused eluks vees ja maismaal 1. leht 2. leht .... .... .... ....
11. Kalade ja kahepaiksete vajalikkus ja kaitse 1. leht 2. leht .... .... .... ....
12. Roomajad: ehitus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht .... ....
13. Roomajad: sigimine 1. leht 2. leht .... .... .... ....
14. Roomajad: eluviis ja mitmekesisus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht .... ....
15. Roomajad: kaitse ja kasulikkus 1. leht .... .... .... .... ....
16. Linnud: ehitus 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
17. Linnud: sigimine 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht 5. leht ....
18. Linnud: eluviis 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
19. Linnud: kasulikkus ja kaitse 1. leht 2. leht .... .... .... ....
20. Linnud: mitmekesisus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht 5. leht 6. leht
21. Imetajad: välisehitus 1. leht 2. leht .... .... .... ....
22. Imetajad: siseehitus 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
23. Imetajad: sigimine ja areng 1. leht 2. leht .... .... .... ....
24. Imetajad: mitmekesisus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht 5. leht 6. leht
25. Eesti imetajad 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht .... ....
26. Roomajate ja imetajate võrdlus 1. leht 2. leht 3. leht .... .... ....
27. Loomade osa looduses, ohustatud liigid 1. leht 2. leht .... .... .... ....
28. Loomad inimeste elus 1. leht 2. leht .... .... .... ....
29. Kordamine 1 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht 5. leht 6. leht
30. Kordamine 2 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht 5. leht 6. leht

7. leht

Kirjandus:
Ernits, P., Linnamägi K.  Ei või olla. Tallinn, Valgus 1994
Bouchner, M., Prochazka, P.  Mis on (ei ole) looduses nähtav (möödaimetajate, lindude, roomajate ja putukate jälgi).
Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus 1999
Kirk, A. Eesti imetajad. Tartu, 1990
Sari "Silmaring" - Vaalad. Dorling Kindersley Ltd (tõlge eestikeelde Koolibri, 1999)
Looduse entsüklopeedia.  Dorling Kindersley Ltd (tõlge eesti keeldeVarrak, 1999)
Sari "Mitmepalgeline maailm" - Loomade elu. Belitha Press Ltd(tõlge eesti keelde Koolibri, 1994)

Pildid õpikutest:
Aul, J., Ling, H. Selgroogsete zooloogia. Tallinn, Valgus. 1969.
Aul, J. Ling, H., Paaver, K. Eesti NSV imetajad. Tallinn, ERK. 1957.<AHREF="HTTP: ? loomad www.sunsite.ee>