7. klass, 8. tsükkel

Kooselu

Terje Tuisk, Janika Ruusmaa

Retsenseeris Mati Martin

Pildid: Val Rajasaar, Mart Jüssi, Margus Pedaste, Triin Marandi,
Janika Ruusmaa, Terje Tuisk, Arttoday

Sissejuhatus

Teemalehed

1. Organism ja keskkond

1. leht

2. leht

3. leht

 
2. Loomade kooselu

1. leht

2. leht

3. leht

 
3. Konkurents looduses ja inimühiskonnas

1. leht

2. leht

   
4. Kisklus loomariigis

1. leht

2. leht

   
5. Koloonialisus ja grupieluviis

1. leht

2. leht

   
6. Grupieluviisi head ja vead

1. leht

2. leht

   
7. Loomade ränded

1. leht

2. leht

   
8. Ühiselulised putukad

1. leht

2. leht

3. leht

4. leht

9. Sümbioos

1. leht

2. leht

   
10. Parasitism

1. leht

2. leht

   
11. Ökosüsteem

1. leht

2. leht

3. leht

 
12. Toiduahelad

1. leht

2. leht

3. leht

4. leht

13. Ökoloogiline tasakaal

1. leht

2. leht

3. leht

 
14. Ökoloogiline püramiid

1. leht

2. leht

   
15. Liikide ja koosluste kaitse

1. leht

2. leht

3. leht

 

16. Kordamine

1. leht

2. leht 3. leht  

LISA:
LOODUSÕPETUS