Ratsionaalarvud

7. klass 2. teema

Ratsionaalarvud

Teemad

Teemalehed

1. Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine  1. leht 2. leht 3. leht
4. Lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Arvtelje kahe punkti vaheline kaugus 1. leht 2. leht 3. leht
7. Arvandmete varieeruvus 1. leht 2. leht 3. leht
8. Kahe arvu korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Kahe arvu korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Kahe arvu korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Korrutamise vahetuvuse ja ühenduvuse seadused 1. leht 2. leht 3. leht
12. Korrutamise vahetuvuse ja ühenduvuse seadused 1. leht 2. leht 3. leht
13. Lihtsustame korrutisi 1. leht 2. leht 3. leht
14. Lihtsustame korrutisi 1. leht 2. leht 3. leht
15. Korrutamise jaotuvuse seadus 1. leht 2. leht 3. leht
16. Korrutamise jaotuvuse seadus 1. leht 2. leht 3. leht
17. Korrutamise jaotuvuse seadus 1. leht 2. leht 3. leht
18. Sarnaste liidetavate koondamine 1. leht 2. leht 3. leht
19. Sarnaste liidetavate koondamine 1. leht 2. leht 3. leht
20. Sarnaste liidetavate koondamine 1. leht 2. leht 3. leht
21. Jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
22. Jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
23. Jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
24. Arvu aste 1. leht 2. leht 3. leht
25. Arvu aste 1. leht 2. leht 3. leht
26. Arvu aste 1. leht 2. leht 3. leht
27. "Arvhiiglased" ja "arvkääbused" 1. leht 2. leht 3. leht
28. Tehete järjekord 1. leht 2. leht 3. leht
29. Tehete järjekord 1. leht 2. leht 3. leht
30. Ratsionaalarvud ja taskuarvuti 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika