7. klass 3. teema

Ühe tundmatuga lineaarvõrrand ja lineaarvõrratus

Teemad

Teemalehed

1. Sarnaste liikmete koondamine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Sarnaste liikmete koondamine 1. leht 2. leht .
3. Võrrandite samaväärsus ja põhiomadused 1. leht 2. leht .
4. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1. leht 2. leht 3. leht
5. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1. leht 2. leht 3. leht
6. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1. leht 2. leht 3. leht
7. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1. leht 2. leht 3. leht
8. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1. leht 2. leht 3. leht
9. Võrrandi lahendi kontrollimine 1. leht 2. leht .
10. Tundmatu absoluutväärtust sisaldavad võrrandid 1. leht 2. leht 3. leht
11. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
12. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
13. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
14. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
15. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
16. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
17. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
18. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
19. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
20. Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
21. Parameetrit sisaldavad lineaarvõrrandid 1. leht 2. leht 3. leht
22. Parameetrit sisaldavad lineaarvõrrandid 1. leht 2. leht 3. leht
23. Parameetrit sisaldavad lineaarvõrrandid 1. leht 2. leht 3. leht
24. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
25. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
26. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
27. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
28. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
29. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
30. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
31. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
32. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
33. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
34. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht
35. Lineaarvõrratused 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika