7. klass 4. teema

Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Lineaarfunktsioon

Teemad

Teemalehed

1. Ühtlase liikumise graafik 1. leht 2. leht 3. leht
2. Ühtlase liikumise graafik 1. leht 2. leht 3. leht
3. Võrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
4. Võrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
5. Võrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
6. Võrdelise seose graafik 1. leht 2. leht 3. leht
7. Võrdelise seose graafik 2. leht 3. leht
8. Võrre 1. leht 3. leht
9. Võrdekujuline võrrand 1. leht 2. leht 3. leht
10. Võrdekujuline võrrand 1. leht 2. leht 3. leht
11. Võrdekujuline võrrand 1. leht 2. leht 3. leht
12. Võrdekujuline võrrand 1. leht 2. leht 3. leht
13. Võrdeline jaotamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Võrdeline jaotamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Võrdeline jaotamine 1. leht 2. leht 3. leht
16. Pöördvõrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
17. Pöördvõrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
18. Pöördvõrdeline seos 1. leht 2. leht 3. leht
19. Pöördvõrdelise seose graafik 1. leht 2. leht 3. leht
20. Pöördvõrdelise seose graafik 1. leht 2. leht 3. leht
21. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik 1. leht 2. leht 3. leht
22. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik 1. leht 2. leht 3. leht
23. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik 1. leht 2. leht 3. leht
24. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik 1. leht 2. leht 3. leht
25. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika