Maakera rahvastik

8palju inimesi.jpg (134093 bytes)

 

 

 

 

 

Maailma iga riigi juhtimiseks on vajalik teada, kui palju inimesi antud riigis elab.
Kuna inimeste arv muutub pidevalt, on rahvastikust täpset ülevaadet saada üsna keeruline. Igas korralikus riigis korraldatakse tavaliselt iga kümne aasta järel rahvaloendusi. Vahepealsetel aastatel aga arvutatakse rahvaarvu statistiliste meetoditega ja peetakse rahvastikuregistrit.
1999. a. ületas maailma rahvaarv kuue miljardi piiri.
Rahvaarvuks nimetatakse mingis üksuses (linna, riigi, mandri, Maa) elavate inimeste arvu.

Rahvastik on pidevalt muutuv nähtus. Iga päev sünnib ja sureb tuhandeid inimesi, inimesed rändavad ühest kohast teise ning samuti muutub ka nende kultuuriline taust, soolis-vanuseline koosseis jne.
Rahvastiku paiknemine.
Maakera rahvastik ei ole üle maakera jaotunud ühtlaselt. See on tingitud asjaolust, et elutingimused on eri kohtades erinevad ning loomulikult koonduvad inimesed elama sinna, kus elutingimused on kõige paremad. Tavaliselt on kõige soodsamad elamistingimused   mererannikutel, viljakatel tasandikualadel või siis suurte jõgede orgudes. Ebasoodsad elutingimused on aga külmadel polaaraladel, kõrbetes, kõrgmäestikes ning suurtel soistel aladel.

Rahvastiku tihedus.
Inimeste paiknemist Maal iseloomustab selline mõiste nagu rahvastiku tihedus.
Rahvastiku tihedus näitab, kui palju inimesi elab teatud piirkonnas ühel ruutkilomeetril.
Rahvastiku tihedust on lihtne arvutada. Selleks tuleb rahvaarv jagada pindalaga. Kui Maal elab 6 miljardit inimest ja maismaa pindala on 149 miljonit ruutkilomeetrit, siis saame jagades, et maakera keskmine rahvastiku tihedus on 40,2 inimest ühel ruutkilomeetril.
Eesti rahvastiku tihedus on suhteliselt lähedane Maa keskmisele, see on 34 inimest ruutkilomeetril.
8inimestetihedus1.jpg (74882 bytes)

Maakeral on suuri alasid, kus asustus on väga hõre, isegi alla sajandiku inimese ruutkilomeetril, samas aga ka paikkondi, kus ühel ruutkilomeetril elab üle
5000 inimese.

Mida näitab rahvastiku tihedus?

.....................................................................................................................................................

Nimeta kohti, kus rahvastiku tihedus on väga suur ja väga väike..

....................................................................................................................................................