Geomeetria

IV. Ringjoone puutuja

1. Joonisel paikneva nurga x suurus on

2. Seespool ringjoont asuvast punktist joonestatud kahe lõikaja vahelise nurga suurus on võrdne lõikajate vahele jäävate kaarte suuruste

a) summaga;

b) vahega;

c) poolvahega;

d) korrutisega;

e) poolsummaga.