Geomeetria

IV. Ringjoone puutuja

1. Ringjoone lõikajaks on sirge, millel on ringjoonega

a) kas üks või kaks ühist punkti;

b) kas kaks ühist punkti või puuduvad ühised punktid;

c) kas üks ühine punkt või puuduvad ühised punktid;

d) kaks ühist punkti;

e) üks ühine punkt.

 

2. Ringjoone puutuja

a) lõikub diameetriga;

b) on risti puutepunkti tõmmatud raadiusega;

c) on risti puutepunkti tõmmatud kõõluga;

d) on risti lõikajaga;

e) on risti puutepunkti läbiva lõikajaga.

 

3. Ringjoone puutujate lõikepunkt

a) on võrdsetel kaugustel puutepunktidest;

b) asub ringi sisepiirkonnas;

c) asub ringjoonel;

d) on diameetri kaugusel keskpunktist;

e) on raadiuse kaugusel keskpunktist.