Geomeetria

IV. Ringjoone puutuja

1. Leia puutujatevahelise nurga suurus, kui nurk puutepunktidesse joonestatud raadiuste vahel on

a) 80;

 

 

 

 

 

b) 34;

 

 

 

 

 

 

c) 56;