Geomeetria

IV. Ringjoone puutuja

1. Ringjoonele, mille raadius on 8,4 dm, on joonestatud kaks ristuvat puutujat. Kui kaugel on puutujate lőikepunkt puutepunktist?

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia nurk ringjoone puutuja ja lőikaja vahel, kui puutepunkt jaotab nurga sees oleva kaare osadeks 64° ja 38°.