Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Defineeri kolmnurga ümberringjoon ja selle keskpunkt.

 

 

 

 

 

2. Seleta lahti, mida tähendab kõõlkolmnurk.

 

 

 

3. Defineeri kolmnurga siseringjoon ja selle keskpunkt.

 

 

 

 

 

4. Seleta lahti, mida tähendab puutujakolmnurk.