Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Kolmnurgal leidub ümberringjoon

a) vaid siis, kui kolmnurk on täisnurkne;

b) vaid siis, kui kolmnurk on korrapärane;

c) alati;

d) mitte kunagi;

e) vaid siis, kui kolmnurk on võrdkülgne.

 

2. Kolmnurk osutub puutujakolmnurgaks

a) vaid siis, kui kolmnurk on võrdhaarne;

b) vaid siis, kui kolmnurk pole nürinurkne;

c) alati;

d) mitte kunagi;

e) vaid siis, kui kolmnurk on võrdkülgne.

 

3. Kolmnurga külgede keskristsirgete lõikepunktis on kolmnurga

a) raskuskese;

b) ümberringjoone keskpunkt;

c) siseringjoone keskpunkt;

d) ortotsenter.