Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub

a) kesklõikude lõikepunktis;

b) külgede keskristsirgete lõikepunktis;

c) kõrguste lõikepunktis;

d) nurgapoolitajate lõikepunktis;

e) mediaanide lõikepunktis.

2. Kolmnurga raskuskeskmeks on tema

a) mediaanide lõikepunkt;

b) nurgapoolitajate lõikepunkt;

c) kõrguste lõikepunkt;

d) kesklõikude lõikepunkt;

e) külgede keskristsirgete lõikepunkt.

 

3. Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub punktis, mis on võrdsetel kaugustel kolmnurga

a) külgedest;

b) tippudest;

c) nurgapoolitajatest;

d) mediaanidest.