Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Hüpotenuusil asub täisnurkse kolmnurga

a) siseringjoone keskpunkt;

b) ümberringjoone keskpunkt;

c) ortotsenter;

d) raskuskese;

e) nurgapoolitajate lõikepunkt.

 

2. Milline lause ei ole õige?

Võrdkülgse kolmnurga siseringjoone keskpunkt

a) ühtib ümberringjoone keskpunktiga;

b) asub ühel külgedest;

c) asub mediaanide lõikepunktis;

d) asub kõrguste lõikepunktis.

 

3. Kolmnurga siseringjoone keskpunkt asub punktis, mis on võrdsetel kaugustel kolmnurga

a) külgedest;

b) tippudest;

c) nurgapoolitajatest;

d) mediaanidest.