Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Kolmnurgal leidub siseringjoon

a) vaid siis, kui kolmnurk on teravnurkne;

b) vaid siis, kui kolmnurk on korrapärane;

c) alati;

d) mitte kunagi;

e) vaid siis, kui kolmnurk on nürinurkne.

 

2. Kolmnurga mediaanide lõikepunktis on kolmnurga

a) ortotsenter;

b) raskuskese;

c) ümberringjoone keskpunkt;

d) siseringjoone keskpunkt.

 

3. Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub

a) mediaanide lõikepunktis;

b) kõrguste lõikepunktis;

c) külgede keskristsirgete lõikepunktis;

d) nurgapoolitajate lõikepunktis.