Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Kolmnurk osutub kõõlkolmnurgaks

a) vaid siis, kui kolmnurk pole nürinurkne;

b) vaid siis, kui kolmnurk pole teravnurkne;

c) vaid siis, kui kolmnurk on võrdhaarne;

d) alati;

e) mitte kunagi.

 

2. Kolmnurga nurgapoolitajate lõikepunktis on kolmnurga

a) ortotsenter;

b) raskuskese;

c) ümberringjoone keskpunkt;

d) siseringjoone keskpunkt.

 

3. Kolmnurga ümberringjoone ja siseringjoone keskpunktid ühtivad

a) vaid siis, kui kolmnurk on nürinurkne;

b) vaid siis, kui kolmnurk on võrdhaarne;

c) vaid siis, kui kolmnurk on võrdkülgne;

d) alati;

e) mitte kunagi.