Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta kolmnurk ja selle ümberringjoon, kui küljed on 3,5 cm, 4,5 cm ja 6 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia ringjoone keskpunkt.