Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta kolmnurk ja selle ümberringjoon, kui küljed on 3 cm, 5,5 cm ja 6 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tähista kolmnurk ja joonesta ümberringjoon.