Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta kolmnurk ja selle ümberringjoon, kui küljed on 2 cm, 3,2 cm ja 4,4 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tähista kolmnurk ja joonesta ümberringjoon.