Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta kolmnurgale siseringjoon.

2. Joonesta kolmnurgale sise- ja ümberringjoon.