Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Leia punkt C, mis on võrdsetel kaugustel kolmnurga tippudest, ja punkt D, mis on võrdsetel kaugustel kolmnurga külgedest.

 

 

2. Joonesta kolmnurk koos siseringjoonega, kui tema küljed on 4 cm, 5,2 cm ja 6 cm.