Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta vabal valikul võrdkülgne kolmnurk ning selle ümber- ja siseringjoon. Mis selgus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta kolmnurk koos siseringjoonega, kui tema kaks külge on 4 cm ja 5 cm ning nendevaheline nurk on 30°.