Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Joonesta kolmnurk, kui tema üks külg on 4,2 cm, selle lähisnurk on 45° ja siseringjoone raadius on 1,4 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta kolmnurk koos siseringjoonega, kui tema üks külg on 3,5 cm ning selle lähisnurgad on 40° ja 60°. Mõõda vajalikud suurused ja leia ka siseringjoone pikkus.