Geomeetria

V. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon

1. Võrdhaarse kolmnurga aluse ja ümberringjoone raadiuse vaheline nurk on 30°. Kui suur on selle kolmnurga alusnurk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta kolmnurk, mille küljed on 3 cm, 4,5 cm ja 5,4 cm, ning siseringjoon.