Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1. Defineeri korrapärane hulknurk.

 

 

 

2. Seleta lahti, mis asi on kõõlhulknurk.

 

 

3. Defineeri hulknurga siseringjoon, ümberringjoon.

 

 

 

 

 

4. Seleta lahti, mis asi on puutujahulknurk.

 

 

 

5. Defineeri hulknurga apoteem.