Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1. Milline lause ei ole õige?

a) Leidub korrapäraseid hulknurki, mis ei ole kumerad;

b) korrapärase hulknurga kõik küljed on võrdsed;

c) korrapärase hulknurga kõik nurgad on võrdsed;

d) korrapärase hulknurga kõik diagonaalid on võrdsed.

 

2. Korrapärasel hulknurgal

a) ei leidu alati siseringjoont;

b) ei leidu alati ümberringjoont;

c) leidub ümberringjoon, aga siseringjoont ei leidu;

d) leidub nii sise- kui ka ümberringjoon.

 

3. Kui korrapärase hulknurga sisenurkade summa on 540°, siis ühe sisenurga suurus on

a) 108°;

b) 54°;

c) 135°;

d) 180°;

e) 60°;

f) 50°.